Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Mohamad Safadieh 98de63fedb
test
2 miesięcy temu
guineapigs use reverse method instead of sort 4 miesięcy temu
migrations reformat and make search inclusive of last day 5 miesięcy temu
screenshots add screenshots 5 miesięcy temu
.gitignore add dates, week view 6 miesięcy temu
LICENSE add license 5 miesięcy temu
README.md add screenshots 5 miesięcy temu
requirements.txt update dependencies 5 miesięcy temu
run_server.sh add run_server 5 miesięcy temu

README.md

guineapigs

A web app to log the food I give to my guineapigs.

Screenshots

Dashboard History
Dashboard History

Requirements

  • Python 3.8+
  • PostgreSQL 12+

Setup

Install python dependencies

git clone https://git.mha.md/mhmd/guineapigs.git
python -m venv .env
source .env/bin/activate
pip install -r requirements

Apply database migrations

flask db upgrade

Configure environment variables

Set the variables in guineapigs/config.py in your environment

Deploy

Run using guincorn

gunicorn latenight:app

I recommend serving through nginx.

License

AGPL